Veelgestelde vragen over dotConnect

Op deze pagina vindt u de antwoorden op
veelgestelde vragen over de werkwijze van dotConnect.

FAQ over dotConnectHR&Recruitment

Hieronder vind u antwoorden op veelgestelde vragen over dotdotConnectHR&Recruitment:

ALGEMENE INFORMATIE

Voor wie is dotConnectHR&Recruitment?

Privacy en dotConnect

Contact met dotConnect

INFORMATIE OVER OPDRACHTGEVERS EN INTERIM MANAGERS

Opdrachtgevers bij dotConnectHR&Recruitment

Interim managers bij dotConnectHR&Recruitment

FISCAAL & WETGEVING

 

Bemiddelt dotConnectHR&Recruitment alleen voor HR&Recruitment interim managers?
dotConnectHR&Recruitment bemiddelt specifiek en uitsluitend voor HR&Recruitment interim opdrachten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze focus de aantrekkelijkheid en het succes vergroot, zowel voor interim managers als voor opdrachtgevers en daardoor beide partijen meer mogelijkheden biedt.

> Terug naar top


Waarom worden ook interim credit management opdrachten aangeboden?
Credit management is zeer nauw verbonden met de HR&Recruitment functie. In een groot aantal gevallen zal binnen de organisatie van de opdrachtgever credit management onder verantwoordelijkheid van de HR&Recruitment functie vallen. dotConnectHR&Recruitment wil een portaal zijn voor de gehele HR&Recruitment functie, inclusief credit management.

> Terug naar top


Voor welke organisaties bemiddelt dotConnectHR&Recruitment?
dotConnectHR&Recruitment bemiddelt voor iedere organisatie die behoefte heeft aan ondersteuning van HR&Recruitment interim managers. dotConnectHR&Recruitment bemiddelt voor alle typen organisaties – van overheid tot bedrijfsleven, van profit tot non-profit – en voor alle sectoren.

> Terug naar top


Hoe kan een interim manager het beste zijn profiel invullen?
Interim managers worden voor interim opdrachten uitgenodigd, wanneer hun eigen vaardigheden goed aansluiten bij de door de opdrachtgever gevraagde vaardigheden. dotConnectHR&Recruitment adviseert interim managers daarom vooral die vaardigheden te vermelden op terreinen waarop zij interim opdrachten zoeken. Dit vergroot de kans dat zij ook voor dit soort opdrachten worden uitgenodigd.

> Terug naar top


Wie kan mijn gegevens bekijken?

dotConnectHR&Recruitment geeft op geen enkele wijze persoonsgegevens van interim managers rechtstreeks door aan opdrachtgevers. Wanneer een opdrachtgever een interim opdracht wil plaatsen bij dotConnectHR&Recruitment , kan hij in hoge mate van detail aangeven aan welke voorwaarden een HR&Recruitment  interim manager moet voldoen. De geselecteerde interim managers ontvangen een e-mail met opdrachtgegevens. Pas wanneer de interim manager zijn interesse voor deze opdracht aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt, kunnen zijn gegevens aan de opdrachtgever worden doorgegeven. dotConnectHR&Recruitment biedt op geen enkele andere wijze inzicht in cv’s.

> Terug naar top


Hoe kan ik mijn kansen om geselecteerd te worden vergroten?
Behalve door hun vaardigheden en tarief, kunnen interim managers zich op dotConnectHR&Recruitment onderscheiden door hun profiel uit te breiden met referentiechecks. De resultaten hiervan worden in de reactie naar de opdrachtgever expliciet weergegeven. Kandidaten die kiezen voor deze extra profilering worden naar verwachting ook eerder door een opdrachtgever voor een opdracht uitgenodigd dan kandidaten die deze informatie niet bieden.

> Terug naar top


Kan iedere interim manager zich bij dotConnectHR&Recruitment aanmelden?
Iedere HR&Recruitment  interim manager die op zoek is naar een nieuwe opdracht kan zich bij dotConnectHR&Recruitment registreren. De enige voorwaarde is dat deze interim manager ook zelf de opdrachten uitvoert. Zoals bij opdrachten geldt dat een interim manager ervan uit moet kunnen gaan dat een geplaatste opdracht ook daadwerkelijk via dotConnectHR&Recruitment wordt ingevuld, zo dient een opdrachtgever er vanuit te kunnen gaan dat hij rechtstreeks in contact komt met de interim manager die de opdracht wil uitvoeren.

> Terug naar top


Zijn alle interim managers bekend bij dotConnectHR&Recruitment?
Na inschrijving worden interim managers door dotConnectHR&Recruitment uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit wordt enerzijds gedaan om eventuele vragen van de interim managers te kunnen beantwoorden. Anderzijds geeft dit dotConnectHR&Recruitment de mogelijkheid een indruk te krijgen van de kandidaat. Opdrachtgevers hebben een sterke voorkeur voor kandidaten die bij dotConnectHR&Recruitment bekend zijn en maken minder snel een keuze voor (bij dotConnect) onbekende kandidaten.

> Terug naar top


Wie bepaalt aan wie een geplaatste interim opdracht wordt toegewezen?
De reacties van de interim managers worden grafisch in beeld gebracht voor de opdrachtgever, die daarmee in één oogopslag een eerste vergelijking kan maken van de ontvangen reacties. In combinatie met de informatie uit de cv’s, tarieven en de motivatie van deze interim managers, zal de opdrachtgever bepalen met welke kandidaten hij in contact wil komen. Per opdracht kunnen maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd. Deze keuze is alleen en volledig aan de opdrachtgever, evenals de uiteindelijke keuze van de interim manager die de opdracht gaat invullen.

> Terug naar top


Hoe zit het met loonbelasting en sociale premies?
Alle interim managers die op zelfstandige basis opdrachten uitvoeren, dienen te beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). dotConnectHR&Recruitment adviseert opdrachtgevers alleen een opdrachtovereenkomst aan te gaan met interim managers die een VAR DGA of VAR WUO hebben. Indien de interim manager in het bezit is van deze VAR heeft de belastingdienst het voorlopige standpunt ingenomen dat de opdrachtgever niet is gehouden tot inhouding van loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
Indien de opdrachtgever toch een overeenkomst wil sluiten met een interim manager zonder VAR, dan adviseert dotConnectHR&Recruitment minimaal 50% van de vergoeding van de interim manager in te houden tot alsnog een VAR kan worden overlegd.

> Terug naar top


Wordt geregistreerd of een interim manager een geldige VAR heeft?
dotConnectHR&Recruitment legt van iedere interim manager vast of hij beschikt over een VAR en hoelang deze geldig is.

> Terug naar top


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Als blijkt dat een interim manager gedurende twee jaar geen opdrachten meer ontvangt en/of niet meer op opdrachten reageert, zal dotConnectHR&Recruitment het initiatief nemen om de gegevens te verwijderen. Voor opdrachtgevers geldt hetzelfde, wanneer zij gedurende een periode langer dan een jaar geen opdrachten meer hebben geplaatst op dotConnectHR&Recruitment. dotConnectHR&Recruitment informeert de interim manager en opdrachtgever in kwestie hierover via een e-mail.

> Terug naar top


Kan ik de ontvangst van e-mails (tijdelijk) stop zetten?
Interim managers die binnen een maand beschikbaar zijn of komen voor een nieuwe opdracht worden door dotConnectHR&Recruitment automatisch bij de selectie betrokken. De interim manager heeft hier invloed op door het invullen en bijhouden van de looptijd van de huidige opdracht en kan daardoor zelf bepalen of hij e-mails over nieuwe opdrachten wil ontvangen (of niet). Als een interim manager helemaal geen informatie over opdrachten wil ontvangen, dan kan hij zich uitschrijven bij dotConnectHR&Recruitment .

> Terug naar top


Hoe gaat dotConnectHR&Recruitment om met klachten van opdrachtgevers of interim managers?
Het gebruik van dotConnectHR&Recruitment is afhankelijk van een juist gebruik door interim managers en opdrachtgevers. Hiervoor zijn spelregels opgesteld en zijn een aantal bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden dotConnectHR&Recruitment. dotConnectHR&Recruitment ziet er op toe dat alle gebruikers zich aan deze richtlijnen en spelregels houden. Wanneer u constateert dat een van uw medegebruikers op oneigenlijke wijze gebruik maakt van dotConnectHR&Recruitment, verzoeken wij u dit te melden via info@dotConnect.nl. Wij behandelen alle klachten discreet en geven u zo snel mogelijk een reactie.

> Terug naar top


Waar kan ik ideeën, vragen of opmerkingen over dotConnectHR&Recruitment kwijt?
Wij horen graag alle suggesties die u voor dotConnectHR&Recruitment heeft, evenals uw vragen of opmerkingen over het gebruik van dotConnectHR&Recruitment. Wij verzoeken u deze per e-mail aan ons voor te leggen via info@dotConnect.nl. Wij geven u zo snel mogelijk een reactie.

> Terug naar top


Zijn de opdrachtgevers van dotConnectHR&Recruitment zelf ook intermediairs?
In principe worden op dotConnectHR&Recruitmentalleen HR&Recruitment interim opdrachten geplaatst door de organisatie waar de opdracht ook zal worden uitgevoerd. Het is de doelstelling van dotConnectHR&Recruitmentom interim managers direct in contact te brengen met opdrachtgevers. Toch zal het ook mogelijk zijn dat intermediairs opdrachten plaatsen. In deze gevallen gelden dezelfde voorwaarden als voor opdrachtgevers wanneer de opdracht via dotConnectHR&Recruitment wordt vervuld.

> Terug naar top