Visie, missie en waarden dotConnect

Bij dotConnect willen we voor zowel interim professionals als opdrachtgevers een goede oplossing bieden. Een oplossing waarmee beide partijen meerwaarde realiseren

Ontstaan & Visie dotConnect

Voordat de grote hausse aan interim platforms de markt overspoelde, had dotConnect al zijn eigen platform voor het matchen van kandidaten en opdrachten. In de huidige markt is technologie niet meer dan een ondersteunend middel. 


Bij dotConnect zijn we ervan overtuigd dat het inmiddels veel meer gaat om de wederzijdse meerwaarde:

- voor de opdrachtgever: kandidaten die voldoende kennis en expertise in huis hebben om de opdracht uit te voeren op een manier die ‘in-huis’ niet kan worden gerealiseerd

- voor de interim professional: opdrachten uit voeren waarin zijn of haar kennis het best tot zijn recht komt én waar de interim professional extra kennis of ervaring aan zijn CV kan toevoegen.

Dit kan alleen worden gerealiseerd door goede dienstverlening, waarin een persoonlijk contact met alle betrokken partijen de essentie is. Automatisering is een prachtig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat.

 

Visie
Een betaalde baan verschaft niet alleen een inkomen. Het is ook voor veel mensen een manier om nieuwe ervaringen op te doen, zodat zij al werkend het maximale uit hun leven kunnen te halen. 

Het inhuren van een interim professional heeft voor organisaties het beste rendement als kennis aan de organisatie kan worden toegevoegd, die ook na afloop van de interim opdracht binnen de organisatie kan worden geborgd.

dotConnect richt zich expliciet op het invullen van opdrachten waarbij zowel de interim professional als de opdrachtgever deze meerwaarde kunnen realiseren. Dat is in onze ogen de beste manier om een succesvolle opdracht uit te voeren en de beste resultaten te realiseren.


Missie
Een zo’n perfect mogelijk match tot stand brengen tussen de individuele wensen en capaciteiten van de interim professional met de veeleisende wensen van de opdrachtgever, opdat er direct voor beide partijen een zo goed mogelijke basis ontstaat voor een goede samenwerking. Een focus op snelheid, efficiency en trefzekerheid is daarvoor een vereiste.


Waarden
Open & Direct: Als modern bedrijf hanteert dotConnect een informele collegiale bedrijfsstijl. Het snelboeken van het gewenste resultaat op een zo plezierige wijze is hierbij de standaard.

Eerlijk & Efficient: Onnodig ingewikkelde procedures zijn bij dotConnect taboe. Korte lijnen en eerlijke adviezen zorgen ervoor dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer op een zo efficiënt mogelijke wijze met elkaar in contact komen.

Innovatief & Traditioneel: dotConnect kiest nadrukkelijk voor de moderne technieken van het internet en de IT. Maar altijd in combinatie met de traditionele waarden als kwaliteit en welgemeende raad, die al generatielang hun waarde bewezen hebben in de arbeidsbemiddeling.